Pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.medisken.si  in omejitev odgovornosti

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.medisken.si je MEDISKEN d.o.o., Keršičev hrib 17/a, 1420 TRBOVLJE.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v sklopu naslova www.medisken.si. Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.medisken.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.medisken.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z
njimi strinja. Medisken d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev, prav tako si pridržujemo pravico do sprememb celotne ali dela spletne strani, izbrisa ali sprememb vsebin, brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik lastniku posreduje kakršnokoli gradivo, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva. Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v
  nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
 • ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali
  fizične osebe;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko
  povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.
Omejitev odgovornosti

Medisken d.o.o si prizadeva, da spletno mesto deluje nemoteno, vendar v primeru nedelovanja zaradi višje sile ali tretje osebe, za njegovo nedelovanje ne odgovarja. Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Vse objavljene informacije so zgolj informativne narave in niso namenjene diagnosticiranju bolezni. Medisken d.o.o bo na spletni straneh poskušal zagotoviti najnovejše informacije. Napake in pomanjkljivosti so nenamerne in avtorji za njih ne odgovarjajo. Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno). Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh. Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti Medisken d.o.o. skrbi za varovanje osebnih podatkov svojih uporabnikov. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene. Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku. Lastnik bo s pridobljenimi osebnimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi
pogoji in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in internimi akti Medisken d.o.o. Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: ime in priimek, naslov elektronske pošte, kraj, poštno številko in telefonsko številko in jih uporablja izključno za komunikacijo v zvezi z izvajanje zdravstvenih storitev in za pošiljanje koristnih vsebin in ponudb.

Medisken bo osebne podatke pridobljene od svojih uporabnikov pridobival, hranil in drugače
obdeloval le za naslednje namene:

 • vodenje baze pacientov
 • komuniciranje z uporabnik v primeru povpraševanja ali zanimanja
 • statistične raziskave
 • Medisken uporabnikom na enostaven način omogoči odjavo od prejemanja sporočil.

Medisken se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor mu narekuje zakon ali kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma do preklica soglasja. Vsak uporabnik ima pravico, da zahteva izbris svojih osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov, tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@medisken.si.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale. Spremembe Te pogoji se lahko občasno spremenijo, morebitne spremembe bomo objavili na tej strani, ob večjih spremembah pa bomo objavili vidnejše  obvestilo.

Diagnostični center Medisken, januar 2019